Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 -91 - -91 -91
16/02 kl 01 -75 -73 -74 -74
16/02 kl 02 -34 -40 -40 -39
16/02 kl 03 11 7 7 9
16/02 kl 04 54 55 55 57
16/02 kl 05 84 91 90 91
16/02 kl 06 93 99 99 98
16/02 kl 07 85 87 86 86
16/02 kl 08 64 60 60 62
16/02 kl 09 35 27 27 32
16/02 kl 10 9 2 2 7
16/02 kl 11 -8 -7 -7 -4
16/02 kl 12 -7 -9 -10 -8
16/02 kl 13 10 -2 -3 -2
16/02 kl 14 36 22 21 23
16/02 kl 15 66 59 58 63
16/02 kl 16 95 95 94 101
16/02 kl 17 117 125 124 130
16/02 kl 18 130 141 139 144
16/02 kl 19 129 131 131 133
16/02 kl 20 110 103 104 104
16/02 kl 21 73 69 71 69
16/02 kl 22 30 37 38 36
16/02 kl 23 -7 6 7 5

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 141 127 114 89 111
Max. fra modell: 15/02 12 139 129 114 88 87
Max. fra modell: 15/02 00 144 126 112 84 33
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm