Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 1 1 1 -1
16/02 kl 02 -1 1 0 6
16/02 kl 03 1 4 1 5
16/02 kl 04 6 10 6 5
16/02 kl 05 15 19 13 6
16/02 kl 06 17 21 17 11
16/02 kl 07 18 24 23 21
16/02 kl 08 21 28 27 31
16/02 kl 09 27 35 29 37
16/02 kl 10 37 44 34 41
16/02 kl 11 43 51 45 44
16/02 kl 12 43 53 51 53
16/02 kl 13 43 54 52 64
16/02 kl 14 45 56 53 67
16/02 kl 15 52 60 54 61
16/02 kl 16 50 60 51 51
16/02 kl 17 46 58 51 43
16/02 kl 18 49 63 56 45
16/02 kl 19 50 65 57 55
16/02 kl 20 49 67 56 63
16/02 kl 21 51 68 57 61
16/02 kl 22 50 70 59 52
16/02 kl 23 46 71 56 43

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 59 61 56 28 37
Laveste værets virkning 0 54 31 0 0
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm