Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 -68 54 -14 -27
17/02 kl 01 -73 54 -19 -26
17/02 kl 02 -61 54 -7 -5
17/02 kl 03 -34 54 20 24
17/02 kl 04 3 56 59 60
17/02 kl 05 39 58 97 94
17/02 kl 06 63 57 120 119
17/02 kl 07 69 58 127 130
17/02 kl 08 58 60 118 125
17/02 kl 09 35 61 96 104
17/02 kl 10 8 59 67 72
17/02 kl 11 -17 58 41 43
17/02 kl 12 -37 58 21 23
17/02 kl 13 -49 59 10 14
17/02 kl 14 -49 60 11 19
17/02 kl 15 -33 61 28 34
17/02 kl 16 -6 60 54 60
17/02 kl 17 26 58 84 91
17/02 kl 18 53 59 112 118
17/02 kl 19 65 60 125 132
17/02 kl 20 61 61 122 128
17/02 kl 21 43 58 101 108
17/02 kl 22 17 56 73 82
17/02 kl 23 -10 56 46 54

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 141 127 114 89 111
Laveste vannstand -73 -19 -11 -53 -65
Avvik gult nivå -49 -63 -76 -101 -79
Avvik orange nivå -68 -82 -95 -120 -98
Avvik rødt nivå -88 -102 -115 -140 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm