Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 -20 5 -14 -27
17/02 kl 01 -22 2 -19 -26
17/02 kl 02 -12 16 -7 -5
17/02 kl 03 15 42 20 24
17/02 kl 04 53 76 59 60
17/02 kl 05 90 111 97 94
17/02 kl 06 114 134 120 119
17/02 kl 07 122 142 127 130
17/02 kl 08 112 132 118 125
17/02 kl 09 87 107 96 104
17/02 kl 10 59 79 67 72
17/02 kl 11 34 56 41 43
17/02 kl 12 18 38 21 23
17/02 kl 13 8 25 10 14
17/02 kl 14 6 22 11 19
17/02 kl 15 19 36 28 34
17/02 kl 16 46 66 54 60
17/02 kl 17 80 102 84 91
17/02 kl 18 107 127 112 118
17/02 kl 19 117 136 125 132
17/02 kl 20 112 134 122 128
17/02 kl 21 93 121 101 108
17/02 kl 22 69 98 73 82
17/02 kl 23 42 70 46 54

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 148 142 131 99 138
Laveste vannstand -73 -22 -25 -61 -75
Avvik gult nivå -42 -48 -59 -91 -52
Avvik orange nivå -61 -67 -78 -110 -71
Avvik rødt nivå -81 -87 -98 -130 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm