Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -35 55 20 26
18/02 kl 01 -54 56 2 5
18/02 kl 02 -62 54 -8 -5
18/02 kl 03 -56 55 -1 2
18/02 kl 04 -34 52 18 23
18/02 kl 05 -3 51 48 55
18/02 kl 06 30 51 81 86
18/02 kl 07 54 50 104 107
18/02 kl 08 65 49 114 114
18/02 kl 09 60 49 109 107
18/02 kl 10 44 48 92 88
18/02 kl 11 21 47 68 64
18/02 kl 12 -5 46 41 37
18/02 kl 13 -29 45 16 10
18/02 kl 14 -46 42 -4 -11
18/02 kl 15 -52 41 -11 -19
18/02 kl 16 -43 41 -2 -10
18/02 kl 17 -21 40 19 12
18/02 kl 18 9 37 46 41
18/02 kl 19 37 34 71 67
18/02 kl 20 54 32 86 84
18/02 kl 21 57 32 89 86
18/02 kl 22 47 31 78 75
18/02 kl 23 26 31 57 54

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 141 127 114 89 111
Laveste vannstand -73 -19 -11 -53 -65
Avvik gult nivå -49 -63 -76 -101 -79
Avvik orange nivå -68 -82 -95 -120 -98
Avvik rødt nivå -88 -102 -115 -140 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm