Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 14 43 20 26
18/02 kl 01 -7 23 2 5
18/02 kl 02 -16 16 -8 -5
18/02 kl 03 -8 24 -1 2
18/02 kl 04 14 43 18 23
18/02 kl 05 43 70 48 55
18/02 kl 06 75 102 81 86
18/02 kl 07 98 123 104 107
18/02 kl 08 106 131 114 114
18/02 kl 09 98 123 109 107
18/02 kl 10 80 105 92 88
18/02 kl 11 55 81 68 64
18/02 kl 12 27 51 41 37
18/02 kl 13 2 25 16 10
18/02 kl 14 -17 7 -4 -11
18/02 kl 15 -25 0 -11 -19
18/02 kl 16 -18 6 -2 -10
18/02 kl 17 1 25 19 12
18/02 kl 18 28 53 46 41
18/02 kl 19 53 80 71 67
18/02 kl 20 69 97 86 84
18/02 kl 21 71 98 89 86
18/02 kl 22 60 85 78 75
18/02 kl 23 37 61 57 54

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 148 142 131 99 138
Laveste vannstand -73 -22 -25 -61 -75
Avvik gult nivå -42 -48 -59 -91 -52
Avvik orange nivå -61 -67 -78 -110 -71
Avvik rødt nivå -81 -87 -98 -130 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm