Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 26 20 24 21
18/02 kl 01 5 2 5 2
18/02 kl 02 -5 -8 -4 -8
18/02 kl 03 2 -1 2 -1
18/02 kl 04 23 18 21 17
18/02 kl 05 55 48 51 47
18/02 kl 06 86 81 83 79
18/02 kl 07 107 104 106 102
18/02 kl 08 114 114 114 112
18/02 kl 09 107 109 108 107
18/02 kl 10 88 92 90 90
18/02 kl 11 64 68 66 65
18/02 kl 12 37 41 38 37
18/02 kl 13 10 16 12 14
18/02 kl 14 -11 -4 -7 -5
18/02 kl 15 -19 -11 -15 -13
18/02 kl 16 -10 -2 -5 -4
18/02 kl 17 12 19 15 17
18/02 kl 18 41 46 43 45
18/02 kl 19 67 71 68 71
18/02 kl 20 84 86 85 87
18/02 kl 21 86 89 89 89
18/02 kl 22 75 78 78 77
18/02 kl 23 54 57 55 55

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 141 127 114 89 111
Max. fra modell: 15/02 12 139 129 114 88 87
Max. fra modell: 15/02 00 144 126 112 84 33
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm