Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 10 35 28 27
19/02 kl 01 -16 8 0 -1
19/02 kl 02 -38 -14 -23 -24
19/02 kl 03 -50 -27 -35 -36
19/02 kl 04 -47 -23 -33 -33
19/02 kl 05 -28 -4 -16 -15
19/02 kl 06 2 25 12 15
19/02 kl 07 35 58 45 48
19/02 kl 08 63 84 73 76
19/02 kl 09 78 99 89 92
19/02 kl 10 76 98 87 92
19/02 kl 11 62 84 72 76
19/02 kl 12 36 60 46 49
19/02 kl 13 4 27 14 15
19/02 kl 14 -26 -4 -16 -19
19/02 kl 15 -50 -28 -42 -43
19/02 kl 16 -61 -40 -53 -54
19/02 kl 17 -58 -37 -49 -47
19/02 kl 18 -39 -18 -29 -25
19/02 kl 19 -7 14 1 6
19/02 kl 20 28 48 33 38
19/02 kl 21 52 71 56 62
19/02 kl 22 60 77 65 73
19/02 kl 23 49 69 55 68

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 148 142 131 99 138
Laveste vannstand -73 -22 -25 -61 -75
Avvik gult nivå -42 -48 -59 -91 -52
Avvik orange nivå -61 -67 -78 -110 -71
Avvik rødt nivå -81 -87 -98 -130 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm