Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 34 0 34 49
20/02 kl 01 5 0 5 18
20/02 kl 02 -25 0 -25 -15
20/02 kl 03 -51 1 -50 -43
20/02 kl 04 -66 1 -65 -55
20/02 kl 05 -64 2 -62 -48
20/02 kl 06 -44 2 -42 -24
20/02 kl 07 -10 3 -7 11
20/02 kl 08 29 6 35 50
20/02 kl 09 63 7 70 85
20/02 kl 10 83 8 91 107
20/02 kl 11 83 8 91 111
20/02 kl 12 66 10 76 98
20/02 kl 13 35 13 48 72
20/02 kl 14 -3 15 12 35
20/02 kl 15 -39 17 -22 -4
20/02 kl 16 -66 20 -46 -34
20/02 kl 17 -78 22 -56 -43
20/02 kl 18 -69 25 -44 -30
20/02 kl 19 -42 30 -12 1
20/02 kl 20 -4 32 28 39
20/02 kl 21 35 33 68 78
20/02 kl 22 63 34 97 104
20/02 kl 23 74 37 111 116

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 141 127 114 89 111
Laveste vannstand -73 -19 -11 -53 -65
Avvik gult nivå -49 -63 -76 -101 -79
Avvik orange nivå -68 -82 -95 -120 -98
Avvik rødt nivå -88 -102 -115 -140 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm