Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 27 46 34 49
20/02 kl 01 -1 18 5 18
20/02 kl 02 -30 -9 -25 -15
20/02 kl 03 -55 -35 -50 -43
20/02 kl 04 -70 -49 -65 -55
20/02 kl 05 -70 -47 -62 -48
20/02 kl 06 -52 -27 -42 -24
20/02 kl 07 -16 9 -7 11
20/02 kl 08 27 50 35 50
20/02 kl 09 62 84 70 85
20/02 kl 10 82 109 91 107
20/02 kl 11 80 117 91 111
20/02 kl 12 65 102 76 98
20/02 kl 13 39 72 48 72
20/02 kl 14 3 35 12 35
20/02 kl 15 -36 1 -22 -4
20/02 kl 16 -64 -21 -46 -34
20/02 kl 17 -75 -28 -56 -43
20/02 kl 18 -63 -18 -44 -30
20/02 kl 19 -33 6 -12 1
20/02 kl 20 2 46 28 39
20/02 kl 21 37 89 68 78
20/02 kl 22 67 123 97 104
20/02 kl 23 83 138 111 116

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 148 142 131 99 138
Laveste vannstand -73 -22 -25 -61 -75
Avvik gult nivå -42 -48 -59 -91 -52
Avvik orange nivå -61 -67 -78 -110 -71
Avvik rødt nivå -81 -87 -98 -130 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm