Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 49 34 30 33
20/02 kl 01 18 5 1 5
20/02 kl 02 -15 -25 -30 -
20/02 kl 03 -43 -50 -54 -
20/02 kl 04 -55 -65 -69 -
20/02 kl 05 -48 -62 -66 -
20/02 kl 06 -24 -42 -46 -
20/02 kl 07 11 -7 -10 -
20/02 kl 08 50 35 30 -
20/02 kl 09 85 70 65 -
20/02 kl 10 107 91 86 -
20/02 kl 11 111 91 87 -
20/02 kl 12 98 76 71 -
20/02 kl 13 72 48 41 -
20/02 kl 14 35 12 - -
20/02 kl 15 -4 -22 - -
20/02 kl 16 -34 -46 - -
20/02 kl 17 -43 -56 - -
20/02 kl 18 -30 -44 - -
20/02 kl 19 1 -12 - -
20/02 kl 20 39 28 - -
20/02 kl 21 78 68 - -
20/02 kl 22 104 97 - -
20/02 kl 23 116 111 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 141 127 114 89 111
Max. fra modell: 15/02 12 139 129 114 88 87
Max. fra modell: 15/02 00 144 126 112 84 33
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm