Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 92 1 93 91
16/02 kl 02 126 0 126 132
16/02 kl 03 172 1 173 177
16/02 kl 04 215 6 221 220
16/02 kl 05 244 13 257 250
16/02 kl 06 248 17 265 259
16/02 kl 07 230 23 253 251
16/02 kl 08 199 27 226 230
16/02 kl 09 164 29 193 201
16/02 kl 10 134 34 168 175
16/02 kl 11 114 45 159 158
16/02 kl 12 106 51 157 159
16/02 kl 13 112 52 164 176
16/02 kl 14 135 53 188 202
16/02 kl 15 171 54 225 232
16/02 kl 16 210 51 261 261
16/02 kl 17 240 51 291 283
16/02 kl 18 251 56 307 296
16/02 kl 19 240 57 297 295
16/02 kl 20 213 56 269 276
16/02 kl 21 178 57 235 239
16/02 kl 22 144 59 203 196
16/02 kl 23 116 56 172 159

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 293 280 255 277
Laveste vannstand 93 147 155 113 101
Avvik gult nivå -49 -63 -76 -101 -79
Avvik orange nivå -68 -82 -95 -120 -98
Avvik rødt nivå -88 -102 -115 -140 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm