Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 93 93 93 91
16/02 kl 02 125 127 126 132
16/02 kl 03 173 176 173 177
16/02 kl 04 221 225 221 220
16/02 kl 05 259 263 257 250
16/02 kl 06 265 269 265 259
16/02 kl 07 248 254 253 251
16/02 kl 08 220 227 226 230
16/02 kl 09 191 199 193 201
16/02 kl 10 171 178 168 175
16/02 kl 11 157 165 159 158
16/02 kl 12 149 159 157 159
16/02 kl 13 155 166 164 176
16/02 kl 14 180 191 188 202
16/02 kl 15 223 231 225 232
16/02 kl 16 260 270 261 261
16/02 kl 17 286 298 291 283
16/02 kl 18 300 314 307 296
16/02 kl 19 290 305 297 295
16/02 kl 20 262 280 269 276
16/02 kl 21 229 246 235 239
16/02 kl 22 194 214 203 196
16/02 kl 23 162 187 172 159

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 308 297 265 304
Laveste vannstand 93 144 141 105 91
Avvik gult nivå -42 -48 -59 -91 -52
Avvik orange nivå -61 -67 -78 -110 -71
Avvik rødt nivå -81 -87 -98 -130 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm