Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 75 - 75 75
16/02 kl 01 91 93 92 92
16/02 kl 02 132 126 126 127
16/02 kl 03 177 173 173 175
16/02 kl 04 220 221 221 223
16/02 kl 05 250 257 256 257
16/02 kl 06 259 265 265 264
16/02 kl 07 251 253 252 252
16/02 kl 08 230 226 226 228
16/02 kl 09 201 193 193 198
16/02 kl 10 175 168 168 173
16/02 kl 11 158 159 159 162
16/02 kl 12 159 157 156 158
16/02 kl 13 176 164 163 164
16/02 kl 14 202 188 187 189
16/02 kl 15 232 225 224 229
16/02 kl 16 261 261 260 267
16/02 kl 17 283 291 290 296
16/02 kl 18 296 307 305 310
16/02 kl 19 295 297 297 299
16/02 kl 20 276 269 270 270
16/02 kl 21 239 235 237 235
16/02 kl 22 196 203 204 202
16/02 kl 23 159 172 173 171

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 307 293 280 255 277
Max. fra modell: 15/02 12 305 295 280 254 253
Max. fra modell: 15/02 00 310 292 278 250 199
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm