Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
17/02 kl 00 98 54 152 139
17/02 kl 01 93 54 147 140
17/02 kl 02 105 54 159 161
17/02 kl 03 132 54 186 190
17/02 kl 04 169 56 225 226
17/02 kl 05 205 58 263 260
17/02 kl 06 229 57 286 285
17/02 kl 07 235 58 293 296
17/02 kl 08 224 60 284 291
17/02 kl 09 201 61 262 270
17/02 kl 10 174 59 233 238
17/02 kl 11 149 58 207 209
17/02 kl 12 129 58 187 189
17/02 kl 13 117 59 176 180
17/02 kl 14 117 60 177 185
17/02 kl 15 133 61 194 200
17/02 kl 16 160 60 220 226
17/02 kl 17 192 58 250 257
17/02 kl 18 219 59 278 284
17/02 kl 19 231 60 291 298
17/02 kl 20 227 61 288 294
17/02 kl 21 209 58 267 274
17/02 kl 22 183 56 239 248
17/02 kl 23 156 56 212 220

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 293 280 255 277
Laveste vannstand 93 147 155 113 101
Avvik gult nivå -49 -63 -76 -101 -79
Avvik orange nivå -68 -82 -95 -120 -98
Avvik rødt nivå -88 -102 -115 -140 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm