Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 146 171 152 139
17/02 kl 01 144 168 147 140
17/02 kl 02 154 182 159 161
17/02 kl 03 181 208 186 190
17/02 kl 04 219 242 225 226
17/02 kl 05 256 277 263 260
17/02 kl 06 280 300 286 285
17/02 kl 07 288 308 293 296
17/02 kl 08 278 298 284 291
17/02 kl 09 253 273 262 270
17/02 kl 10 225 245 233 238
17/02 kl 11 200 222 207 209
17/02 kl 12 184 204 187 189
17/02 kl 13 174 191 176 180
17/02 kl 14 172 188 177 185
17/02 kl 15 185 202 194 200
17/02 kl 16 212 232 220 226
17/02 kl 17 246 268 250 257
17/02 kl 18 273 293 278 284
17/02 kl 19 283 302 291 298
17/02 kl 20 278 300 288 294
17/02 kl 21 259 287 267 274
17/02 kl 22 235 264 239 248
17/02 kl 23 208 236 212 220

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 308 297 265 304
Laveste vannstand 93 144 141 105 91
Avvik gult nivå -42 -48 -59 -91 -52
Avvik orange nivå -61 -67 -78 -110 -71
Avvik rødt nivå -81 -87 -98 -130 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm