Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
17/02 kl 00 139 152 152 151
17/02 kl 01 140 147 148 145
17/02 kl 02 161 159 160 155
17/02 kl 03 190 186 188 183
17/02 kl 04 226 225 227 223
17/02 kl 05 260 263 266 262
17/02 kl 06 285 286 287 283
17/02 kl 07 296 293 295 289
17/02 kl 08 291 284 286 279
17/02 kl 09 270 262 265 257
17/02 kl 10 238 233 236 231
17/02 kl 11 209 207 209 206
17/02 kl 12 189 187 190 186
17/02 kl 13 180 176 178 174
17/02 kl 14 185 177 181 176
17/02 kl 15 200 194 197 193
17/02 kl 16 226 220 223 222
17/02 kl 17 257 250 252 253
17/02 kl 18 284 278 279 280
17/02 kl 19 298 291 293 292
17/02 kl 20 294 288 291 289
17/02 kl 21 274 267 271 270
17/02 kl 22 248 239 243 241
17/02 kl 23 220 212 216 213

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 307 293 280 255 277
Max. fra modell: 15/02 12 305 295 280 254 253
Max. fra modell: 15/02 00 310 292 278 250 199
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm