Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 131 55 186 192
18/02 kl 01 112 56 168 171
18/02 kl 02 104 54 158 161
18/02 kl 03 110 55 165 168
18/02 kl 04 132 52 184 189
18/02 kl 05 163 51 214 221
18/02 kl 06 196 51 247 252
18/02 kl 07 220 50 270 273
18/02 kl 08 231 49 280 280
18/02 kl 09 226 49 275 273
18/02 kl 10 210 48 258 254
18/02 kl 11 187 47 234 230
18/02 kl 12 161 46 207 203
18/02 kl 13 137 45 182 176
18/02 kl 14 120 42 162 155
18/02 kl 15 114 41 155 147
18/02 kl 16 123 41 164 156
18/02 kl 17 145 40 185 178
18/02 kl 18 175 37 212 207
18/02 kl 19 203 34 237 233
18/02 kl 20 220 32 252 250
18/02 kl 21 223 32 255 252
18/02 kl 22 213 31 244 241
18/02 kl 23 192 31 223 220

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 293 280 255 277
Laveste vannstand 93 147 155 113 101
Avvik gult nivå -49 -63 -76 -101 -79
Avvik orange nivå -68 -82 -95 -120 -98
Avvik rødt nivå -88 -102 -115 -140 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm