Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 180 209 186 192
18/02 kl 01 159 189 168 171
18/02 kl 02 150 182 158 161
18/02 kl 03 158 190 165 168
18/02 kl 04 180 209 184 189
18/02 kl 05 209 236 214 221
18/02 kl 06 241 268 247 252
18/02 kl 07 264 289 270 273
18/02 kl 08 272 297 280 280
18/02 kl 09 264 289 275 273
18/02 kl 10 246 271 258 254
18/02 kl 11 221 247 234 230
18/02 kl 12 193 217 207 203
18/02 kl 13 168 191 182 176
18/02 kl 14 149 173 162 155
18/02 kl 15 141 166 155 147
18/02 kl 16 148 172 164 156
18/02 kl 17 167 191 185 178
18/02 kl 18 194 219 212 207
18/02 kl 19 219 246 237 233
18/02 kl 20 235 263 252 250
18/02 kl 21 237 264 255 252
18/02 kl 22 226 251 244 241
18/02 kl 23 203 227 223 220

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 308 297 265 304
Laveste vannstand 93 144 141 105 91
Avvik gult nivå -42 -48 -59 -91 -52
Avvik orange nivå -61 -67 -78 -110 -71
Avvik rødt nivå -81 -87 -98 -130 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm