Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 192 186 190 187
18/02 kl 01 171 168 171 168
18/02 kl 02 161 158 162 158
18/02 kl 03 168 165 168 165
18/02 kl 04 189 184 187 183
18/02 kl 05 221 214 217 213
18/02 kl 06 252 247 249 245
18/02 kl 07 273 270 272 268
18/02 kl 08 280 280 280 278
18/02 kl 09 273 275 274 273
18/02 kl 10 254 258 256 256
18/02 kl 11 230 234 232 231
18/02 kl 12 203 207 204 203
18/02 kl 13 176 182 178 180
18/02 kl 14 155 162 159 161
18/02 kl 15 147 155 151 153
18/02 kl 16 156 164 161 162
18/02 kl 17 178 185 181 183
18/02 kl 18 207 212 209 211
18/02 kl 19 233 237 234 237
18/02 kl 20 250 252 251 253
18/02 kl 21 252 255 255 255
18/02 kl 22 241 244 244 243
18/02 kl 23 220 223 221 221

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 307 293 280 255 277
Max. fra modell: 15/02 12 305 295 280 254 253
Max. fra modell: 15/02 00 310 292 278 250 199
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm