Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 166 28 194 193
19/02 kl 01 140 26 166 165
19/02 kl 02 118 25 143 142
19/02 kl 03 106 25 131 130
19/02 kl 04 109 24 133 133
19/02 kl 05 127 23 150 151
19/02 kl 06 157 21 178 181
19/02 kl 07 191 20 211 214
19/02 kl 08 220 19 239 242
19/02 kl 09 236 19 255 258
19/02 kl 10 236 17 253 258
19/02 kl 11 222 16 238 242
19/02 kl 12 198 14 212 215
19/02 kl 13 167 13 180 181
19/02 kl 14 137 13 150 147
19/02 kl 15 113 11 124 123
19/02 kl 16 103 10 113 112
19/02 kl 17 109 8 117 119
19/02 kl 18 131 6 137 141
19/02 kl 19 163 4 167 172
19/02 kl 20 196 3 199 204
19/02 kl 21 220 2 222 228
19/02 kl 22 229 2 231 239
19/02 kl 23 221 0 221 234

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 293 280 255 277
Laveste vannstand 93 147 155 113 101
Avvik gult nivå -49 -63 -76 -101 -79
Avvik orange nivå -68 -82 -95 -120 -98
Avvik rødt nivå -88 -102 -115 -140 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm