Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 176 201 194 193
19/02 kl 01 150 174 166 165
19/02 kl 02 128 152 143 142
19/02 kl 03 116 139 131 130
19/02 kl 04 119 143 133 133
19/02 kl 05 138 162 150 151
19/02 kl 06 168 191 178 181
19/02 kl 07 201 224 211 214
19/02 kl 08 229 250 239 242
19/02 kl 09 244 265 255 258
19/02 kl 10 242 264 253 258
19/02 kl 11 228 250 238 242
19/02 kl 12 202 226 212 215
19/02 kl 13 170 193 180 181
19/02 kl 14 140 162 150 147
19/02 kl 15 116 138 124 123
19/02 kl 16 105 126 113 112
19/02 kl 17 108 129 117 119
19/02 kl 18 127 148 137 141
19/02 kl 19 159 180 167 172
19/02 kl 20 194 214 199 204
19/02 kl 21 218 237 222 228
19/02 kl 22 226 243 231 239
19/02 kl 23 215 235 221 234

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 308 297 265 304
Laveste vannstand 93 144 141 105 91
Avvik gult nivå -42 -48 -59 -91 -52
Avvik orange nivå -61 -67 -78 -110 -71
Avvik rødt nivå -81 -87 -98 -130 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm