Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 10 35 28 27
19/02 kl 01 10 34 26 25
19/02 kl 02 10 34 25 24
19/02 kl 03 10 33 25 24
19/02 kl 04 10 34 24 24
19/02 kl 05 11 35 23 24
19/02 kl 06 11 34 21 24
19/02 kl 07 10 33 20 23
19/02 kl 08 9 30 19 22
19/02 kl 09 8 29 19 22
19/02 kl 10 6 28 17 22
19/02 kl 11 6 28 16 20
19/02 kl 12 4 28 14 17
19/02 kl 13 3 26 13 14
19/02 kl 14 3 25 13 10
19/02 kl 15 3 25 11 10
19/02 kl 16 2 23 10 9
19/02 kl 17 -1 20 8 10
19/02 kl 18 -4 17 6 10
19/02 kl 19 -4 17 4 9
19/02 kl 20 -2 18 3 8
19/02 kl 21 -2 17 2 8
19/02 kl 22 -3 14 2 10
19/02 kl 23 -6 14 0 13

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 59 61 56 28 37
Laveste værets virkning 0 54 31 0 0
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm