Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 200 0 200 215
20/02 kl 01 171 0 171 184
20/02 kl 02 141 0 141 151
20/02 kl 03 115 1 116 123
20/02 kl 04 100 1 101 111
20/02 kl 05 102 2 104 118
20/02 kl 06 122 2 124 142
20/02 kl 07 156 3 159 177
20/02 kl 08 195 6 201 216
20/02 kl 09 229 7 236 251
20/02 kl 10 249 8 257 273
20/02 kl 11 249 8 257 277
20/02 kl 12 232 10 242 264
20/02 kl 13 201 13 214 238
20/02 kl 14 163 15 178 201
20/02 kl 15 127 17 144 162
20/02 kl 16 100 20 120 132
20/02 kl 17 88 22 110 123
20/02 kl 18 97 25 122 136
20/02 kl 19 124 30 154 167
20/02 kl 20 162 32 194 205
20/02 kl 21 201 33 234 244
20/02 kl 22 229 34 263 270
20/02 kl 23 240 37 277 282

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 307 293 280 255 277
Laveste vannstand 93 147 155 113 101
Avvik gult nivå -49 -63 -76 -101 -79
Avvik orange nivå -68 -82 -95 -120 -98
Avvik rødt nivå -88 -102 -115 -140 -118
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm