Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 193 212 200 215
20/02 kl 01 165 184 171 184
20/02 kl 02 136 157 141 151
20/02 kl 03 111 131 116 123
20/02 kl 04 96 117 101 111
20/02 kl 05 96 119 104 118
20/02 kl 06 114 139 124 142
20/02 kl 07 150 175 159 177
20/02 kl 08 193 216 201 216
20/02 kl 09 228 250 236 251
20/02 kl 10 248 275 257 273
20/02 kl 11 246 283 257 277
20/02 kl 12 231 268 242 264
20/02 kl 13 205 238 214 238
20/02 kl 14 169 201 178 201
20/02 kl 15 130 167 144 162
20/02 kl 16 102 145 120 132
20/02 kl 17 91 138 110 123
20/02 kl 18 103 148 122 136
20/02 kl 19 133 172 154 167
20/02 kl 20 168 212 194 205
20/02 kl 21 203 255 234 244
20/02 kl 22 233 289 263 270
20/02 kl 23 249 304 277 282

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 314 308 297 265 304
Laveste vannstand 93 144 141 105 91
Avvik gult nivå -42 -48 -59 -91 -52
Avvik orange nivå -61 -67 -78 -110 -71
Avvik rødt nivå -81 -87 -98 -130 -91
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm