Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 -7 12 0 15
20/02 kl 01 -6 13 0 13
20/02 kl 02 -5 16 0 10
20/02 kl 03 -4 16 1 8
20/02 kl 04 -4 17 1 11
20/02 kl 05 -6 17 2 16
20/02 kl 06 -8 17 2 20
20/02 kl 07 -6 19 3 21
20/02 kl 08 -2 21 6 21
20/02 kl 09 -1 21 7 22
20/02 kl 10 -1 26 8 24
20/02 kl 11 -3 34 8 28
20/02 kl 12 -1 36 10 32
20/02 kl 13 4 37 13 37
20/02 kl 14 6 38 15 38
20/02 kl 15 3 40 17 35
20/02 kl 16 2 45 20 32
20/02 kl 17 3 50 22 35
20/02 kl 18 6 51 25 39
20/02 kl 19 9 48 30 43
20/02 kl 20 6 50 32 43
20/02 kl 21 2 54 33 43
20/02 kl 22 4 60 34 41
20/02 kl 23 9 64 37 42

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 59 61 56 28 37
Laveste værets virkning 0 54 31 0 0
Korreksjon av vannstandsdataene: -18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm