Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 34 54 35 0
17/02 kl 01 34 55 34 0
17/02 kl 02 35 57 35 0
17/02 kl 03 35 57 36 0
17/02 kl 04 35 56 39 0
17/02 kl 05 35 56 43 0
17/02 kl 06 36 57 45 0
17/02 kl 07 39 60 45 0
17/02 kl 08 40 62 45 0
17/02 kl 09 38 62 46 0
17/02 kl 10 37 63 49 0
17/02 kl 11 36 64 49 0
17/02 kl 12 37 66 51 0
17/02 kl 13 39 65 50 0
17/02 kl 14 38 63 50 0
17/02 kl 15 40 63 51 0
17/02 kl 16 42 65 50 0
17/02 kl 17 44 64 51 0
17/02 kl 18 44 63 50 0
17/02 kl 19 42 61 49 0
17/02 kl 20 42 60 48 0
17/02 kl 21 42 60 46 0
17/02 kl 22 40 58 47 0
17/02 kl 23 40 58 47 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 33 51 45 23 16
Laveste værets virkning -4 34 22 15 -10
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +22 cm