Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
18/02 kl 00 0 45 45 34
18/02 kl 01 0 43 42 32
18/02 kl 02 0 43 41 32
18/02 kl 03 0 42 39 32
18/02 kl 04 0 41 37 34
18/02 kl 05 0 40 36 34
18/02 kl 06 0 40 35 34
18/02 kl 07 0 39 35 33
18/02 kl 08 0 38 35 32
18/02 kl 09 0 38 34 30
18/02 kl 10 0 37 34 29
18/02 kl 11 0 36 32 28
18/02 kl 12 0 34 32 28
18/02 kl 13 0 33 30 26
18/02 kl 14 0 30 28 25
18/02 kl 15 0 29 26 24
18/02 kl 16 0 27 23 23
18/02 kl 17 0 25 21 23
18/02 kl 18 0 23 19 23
18/02 kl 19 0 23 19 23
18/02 kl 20 0 22 18 22
18/02 kl 21 0 22 19 21
18/02 kl 22 0 22 20 20
18/02 kl 23 0 22 21 19

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 33 51 45 23 16
Max. fra modell: 15/02 12 32 52 45 21 10
Max. fra modell: 15/02 00 34 48 34 19 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +22 cm