Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 0 15 15 0
20/02 kl 01 0 12 12 0
20/02 kl 02 0 8 8 0
20/02 kl 03 0 6 6 0
20/02 kl 04 0 1 1 0
20/02 kl 05 0 -2 -2 0
20/02 kl 06 0 -4 -4 0
20/02 kl 07 0 -7 -7 0
20/02 kl 08 0 -8 -8 0
20/02 kl 09 0 -10 -10 0
20/02 kl 10 0 -9 -9 0
20/02 kl 11 0 -9 -9 0
20/02 kl 12 0 -7 -7 0
20/02 kl 13 0 -3 -3 0
20/02 kl 14 0 -2 -2 0
20/02 kl 15 0 1 1 0
20/02 kl 16 0 2 2 0
20/02 kl 17 0 4 4 0
20/02 kl 18 0 4 4 0
20/02 kl 19 0 2 2 0
20/02 kl 20 0 5 5 0
20/02 kl 21 0 8 8 0
20/02 kl 22 0 12 12 0
20/02 kl 23 0 16 16 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 33 51 45 23 16
Laveste vannstand -4 34 22 15 -10
Avvik gult nivå -75 -57 -63 -85 -92
Avvik orange nivå -87 -69 -75 -97 -104
Avvik rødt nivå -106 -88 -94 -116 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +22 cm