Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 129 147 136 91
18/02 kl 01 128 146 134 91
18/02 kl 02 126 145 134 91
18/02 kl 03 125 144 133 91
18/02 kl 04 123 143 132 91
18/02 kl 05 121 141 131 91
18/02 kl 06 121 141 131 91
18/02 kl 07 121 140 130 91
18/02 kl 08 121 140 129 91
18/02 kl 09 122 140 129 91
18/02 kl 10 121 139 128 91
18/02 kl 11 120 137 127 91
18/02 kl 12 117 134 125 91
18/02 kl 13 115 132 124 91
18/02 kl 14 113 129 121 91
18/02 kl 15 112 128 120 91
18/02 kl 16 111 125 118 91
18/02 kl 17 108 122 116 91
18/02 kl 18 106 121 114 91
18/02 kl 19 106 121 114 91
18/02 kl 20 104 119 113 91
18/02 kl 21 102 119 113 91
18/02 kl 22 101 119 113 91
18/02 kl 23 100 120 113 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 143 157 147 127 137
Laveste vannstand 85 125 100 84 69
Avvik gult nivå -56 -42 -52 -72 -62
Avvik orange nivå -68 -54 -64 -84 -74
Avvik rødt nivå -87 -73 -83 -103 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +22 cm