Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 91 21 112 91
19/02 kl 01 91 19 110 91
19/02 kl 02 91 18 109 91
19/02 kl 03 91 18 109 91
19/02 kl 04 91 16 107 91
19/02 kl 05 91 16 107 91
19/02 kl 06 91 15 106 91
19/02 kl 07 91 15 106 91
19/02 kl 08 91 16 107 91
19/02 kl 09 91 17 108 91
19/02 kl 10 91 19 110 91
19/02 kl 11 91 20 111 91
19/02 kl 12 91 20 111 91
19/02 kl 13 91 20 111 91
19/02 kl 14 91 22 113 91
19/02 kl 15 91 23 114 91
19/02 kl 16 91 23 114 91
19/02 kl 17 91 22 113 91
19/02 kl 18 91 21 112 91
19/02 kl 19 91 22 113 91
19/02 kl 20 91 21 112 91
19/02 kl 21 91 20 111 91
19/02 kl 22 91 19 110 91
19/02 kl 23 91 17 108 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 124 142 136 114 107
Laveste vannstand 87 125 113 106 81
Avvik gult nivå -75 -57 -63 -85 -92
Avvik orange nivå -87 -69 -75 -97 -104
Avvik rødt nivå -106 -88 -94 -116 -123
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +22 cm