Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 100 122 112 91
19/02 kl 01 99 120 110 91
19/02 kl 02 97 120 109 91
19/02 kl 03 96 119 109 91
19/02 kl 04 94 119 107 91
19/02 kl 05 94 119 107 91
19/02 kl 06 94 119 106 91
19/02 kl 07 95 121 106 91
19/02 kl 08 95 123 107 91
19/02 kl 09 94 124 108 91
19/02 kl 10 92 127 110 91
19/02 kl 11 92 127 111 91
19/02 kl 12 91 127 111 91
19/02 kl 13 90 126 111 91
19/02 kl 14 90 126 113 91
19/02 kl 15 91 127 114 91
19/02 kl 16 90 127 114 91
19/02 kl 17 90 125 113 91
19/02 kl 18 89 121 112 91
19/02 kl 19 88 117 113 91
19/02 kl 20 87 115 112 91
19/02 kl 21 87 114 111 91
19/02 kl 22 86 114 110 91
19/02 kl 23 84 113 108 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 143 157 147 127 137
Laveste vannstand 85 125 100 84 69
Avvik gult nivå -56 -42 -52 -72 -62
Avvik orange nivå -68 -54 -64 -84 -74
Avvik rødt nivå -87 -73 -83 -103 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +22 cm