Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 82 111 106 91
20/02 kl 01 81 108 103 91
20/02 kl 02 79 106 99 91
20/02 kl 03 79 104 97 91
20/02 kl 04 78 103 92 91
20/02 kl 05 76 100 89 91
20/02 kl 06 76 96 87 91
20/02 kl 07 76 98 84 91
20/02 kl 08 75 100 83 91
20/02 kl 09 75 102 81 91
20/02 kl 10 74 104 82 91
20/02 kl 11 72 105 82 91
20/02 kl 12 70 105 84 91
20/02 kl 13 69 104 88 91
20/02 kl 14 70 107 89 91
20/02 kl 15 71 109 92 91
20/02 kl 16 71 112 93 91
20/02 kl 17 71 115 95 91
20/02 kl 18 71 118 95 91
20/02 kl 19 74 123 93 91
20/02 kl 20 75 127 96 91
20/02 kl 21 74 128 99 91
20/02 kl 22 74 132 103 91
20/02 kl 23 76 137 107 91

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 143 157 147 127 137
Laveste vannstand 85 125 100 84 69
Avvik gult nivå -56 -42 -52 -72 -62
Avvik orange nivå -68 -54 -64 -84 -74
Avvik rødt nivå -87 -73 -83 -103 -93
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +22 cm