Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
20/02 kl 00 91 106 101 90
20/02 kl 01 91 103 99 88
20/02 kl 02 91 99 96 -
20/02 kl 03 91 97 94 -
20/02 kl 04 91 92 92 -
20/02 kl 05 91 89 89 -
20/02 kl 06 91 87 87 -
20/02 kl 07 91 84 84 -
20/02 kl 08 91 83 83 -
20/02 kl 09 91 81 82 -
20/02 kl 10 91 82 81 -
20/02 kl 11 91 82 81 -
20/02 kl 12 91 84 81 -
20/02 kl 13 91 88 84 -
20/02 kl 14 91 89 - -
20/02 kl 15 91 92 - -
20/02 kl 16 91 93 - -
20/02 kl 17 91 95 - -
20/02 kl 18 91 95 - -
20/02 kl 19 91 93 - -
20/02 kl 20 91 96 - -
20/02 kl 21 91 99 - -
20/02 kl 22 91 103 - -
20/02 kl 23 91 107 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 124 142 136 114 107
Max. fra modell: 15/02 12 123 143 136 112 101
Max. fra modell: 15/02 00 125 139 125 110 90
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +22 cm