Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 -63 9 -54 -55
16/02 kl 02 -39 13 -26 -32
16/02 kl 03 -7 11 4 4
16/02 kl 04 26 18 44 40
16/02 kl 05 52 19 71 66
16/02 kl 06 63 18 81 78
16/02 kl 07 58 27 85 76
16/02 kl 08 39 22 61 59
16/02 kl 09 12 24 36 29
16/02 kl 10 -17 29 12 0
16/02 kl 11 -41 25 -16 -20
16/02 kl 12 -54 31 -23 -29
16/02 kl 13 -52 31 -21 -26
16/02 kl 14 -35 27 -8 -7
16/02 kl 15 -9 28 19 17
16/02 kl 16 22 27 49 43
16/02 kl 17 49 25 74 72
16/02 kl 18 65 29 94 89
16/02 kl 19 66 25 91 93
16/02 kl 20 53 32 85 86
16/02 kl 21 29 35 64 67
16/02 kl 22 0 31 31 38
16/02 kl 23 -28 38 10 10

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 94 101 83 70 76
Laveste vannstand -54 -21 -15 -47 -56
Avvik gult nivå -54 -47 -65 -78 -72
Avvik orange nivå -69 -62 -80 -93 -87
Avvik rødt nivå -86 -79 -97 -110 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm