Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
18/02 kl 00 -17 44 27 34
18/02 kl 01 -35 41 6 14
18/02 kl 02 -46 40 -6 4
18/02 kl 03 -45 39 -6 6
18/02 kl 04 -32 38 6 18
18/02 kl 05 -12 38 26 37
18/02 kl 06 13 35 48 62
18/02 kl 07 34 34 68 83
18/02 kl 08 47 36 83 95
18/02 kl 09 50 33 83 95
18/02 kl 10 41 34 75 86
18/02 kl 11 23 34 57 66
18/02 kl 12 0 32 32 43
18/02 kl 13 -22 33 11 19
18/02 kl 14 -38 34 -4 -1
18/02 kl 15 -46 31 -15 -8
18/02 kl 16 -41 32 -9 -4
18/02 kl 17 -26 32 6 9
18/02 kl 18 -3 31 28 30
18/02 kl 19 21 30 51 54
18/02 kl 20 40 27 67 71
18/02 kl 21 49 30 79 80
18/02 kl 22 48 30 78 77
18/02 kl 23 36 27 63 64

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 94 101 83 70 76
Laveste vannstand -54 -21 -15 -47 -56
Avvik gult nivå -54 -47 -65 -78 -72
Avvik orange nivå -69 -62 -80 -93 -87
Avvik rødt nivå -86 -79 -97 -110 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm