Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 19 33 27 34
18/02 kl 01 -2 13 6 14
18/02 kl 02 -15 2 -6 4
18/02 kl 03 -14 3 -6 6
18/02 kl 04 -2 13 6 18
18/02 kl 05 19 34 26 37
18/02 kl 06 42 58 48 62
18/02 kl 07 62 78 68 83
18/02 kl 08 75 92 83 95
18/02 kl 09 78 92 83 95
18/02 kl 10 69 84 75 86
18/02 kl 11 52 68 57 66
18/02 kl 12 26 42 32 43
18/02 kl 13 4 22 11 19
18/02 kl 14 -11 7 -4 -1
18/02 kl 15 -22 -3 -15 -8
18/02 kl 16 -16 6 -9 -4
18/02 kl 17 -2 18 6 9
18/02 kl 18 20 40 28 30
18/02 kl 19 44 66 51 54
18/02 kl 20 61 81 67 71
18/02 kl 21 71 90 79 80
18/02 kl 22 69 87 78 77
18/02 kl 23 53 71 63 64

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 100 112 92 76 93
Laveste vannstand -54 -24 -22 -53 -69
Avvik gult nivå -48 -36 -56 -72 -55
Avvik orange nivå -63 -51 -71 -87 -70
Avvik rødt nivå -80 -68 -88 -104 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm