Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 42 1 43 57
20/02 kl 01 20 3 23 34
20/02 kl 02 -6 2 -4 7
20/02 kl 03 -30 4 -26 -17
20/02 kl 04 -47 4 -43 -34
20/02 kl 05 -51 1 -50 -38
20/02 kl 06 -41 4 -37 -27
20/02 kl 07 -19 4 -15 -3
20/02 kl 08 10 3 13 24
20/02 kl 09 38 3 41 53
20/02 kl 10 58 5 63 75
20/02 kl 11 66 4 70 82
20/02 kl 12 58 2 60 72
20/02 kl 13 36 5 41 54
20/02 kl 14 7 4 11 28
20/02 kl 15 -24 5 -19 -6
20/02 kl 16 -50 6 -44 -33
20/02 kl 17 -63 7 -56 -42
20/02 kl 18 -61 8 -53 -37
20/02 kl 19 -43 10 -33 -17
20/02 kl 20 -15 13 -2 12
20/02 kl 21 17 14 31 46
20/02 kl 22 44 13 57 76
20/02 kl 23 60 16 76 96

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 94 101 83 70 76
Laveste vannstand -54 -21 -15 -47 -56
Avvik gult nivå -54 -47 -65 -78 -72
Avvik orange nivå -69 -62 -80 -93 -87
Avvik rødt nivå -86 -79 -97 -110 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm