Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
16/02 kl 01 72 9 81 80
16/02 kl 02 96 13 109 103
16/02 kl 03 128 11 139 139
16/02 kl 04 161 18 179 175
16/02 kl 05 187 19 206 201
16/02 kl 06 198 18 216 213
16/02 kl 07 193 27 220 211
16/02 kl 08 174 22 196 194
16/02 kl 09 147 24 171 164
16/02 kl 10 118 29 147 135
16/02 kl 11 94 25 119 115
16/02 kl 12 81 31 112 106
16/02 kl 13 83 31 114 109
16/02 kl 14 100 27 127 128
16/02 kl 15 126 28 154 152
16/02 kl 16 157 27 184 178
16/02 kl 17 184 25 209 207
16/02 kl 18 200 29 229 224
16/02 kl 19 201 25 226 228
16/02 kl 20 188 32 220 221
16/02 kl 21 164 35 199 202
16/02 kl 22 135 31 166 173
16/02 kl 23 107 38 145 145

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 229 236 218 205 211
Laveste vannstand 81 114 120 88 79
Avvik gult nivå -54 -47 -65 -78 -72
Avvik orange nivå -69 -62 -80 -93 -87
Avvik rødt nivå -86 -79 -97 -110 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm