Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
16/02 kl 00 70 - 73 74
16/02 kl 01 80 81 82 85
16/02 kl 02 103 109 110 113
16/02 kl 03 139 139 140 143
16/02 kl 04 175 179 180 182
16/02 kl 05 201 206 208 210
16/02 kl 06 213 216 217 219
16/02 kl 07 211 220 221 223
16/02 kl 08 194 196 197 200
16/02 kl 09 164 171 173 176
16/02 kl 10 135 147 148 152
16/02 kl 11 115 119 120 124
16/02 kl 12 106 112 113 115
16/02 kl 13 109 114 115 116
16/02 kl 14 128 127 128 128
16/02 kl 15 152 154 155 156
16/02 kl 16 178 184 185 186
16/02 kl 17 207 209 209 211
16/02 kl 18 224 229 228 230
16/02 kl 19 228 226 226 227
16/02 kl 20 221 220 221 221
16/02 kl 21 202 199 200 199
16/02 kl 22 173 166 167 165
16/02 kl 23 145 145 146 145

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 229 236 218 205 211
Max. fra modell: 15/02 12 228 240 222 204 203
Max. fra modell: 15/02 00 230 237 222 203 179
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm