Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
16/02 kl 01 9 9 9 8
16/02 kl 02 12 14 13 7
16/02 kl 03 10 12 11 11
16/02 kl 04 17 21 18 14
16/02 kl 05 18 21 19 14
16/02 kl 06 16 20 18 15
16/02 kl 07 23 28 27 18
16/02 kl 08 17 21 22 20
16/02 kl 09 22 27 24 17
16/02 kl 10 27 31 29 17
16/02 kl 11 23 29 25 21
16/02 kl 12 29 34 31 25
16/02 kl 13 27 33 31 26
16/02 kl 14 23 29 27 28
16/02 kl 15 27 33 28 26
16/02 kl 16 25 32 27 21
16/02 kl 17 21 28 25 23
16/02 kl 18 27 35 29 24
16/02 kl 19 22 33 25 27
16/02 kl 20 27 36 32 33
16/02 kl 21 29 41 35 38
16/02 kl 22 25 37 31 38
16/02 kl 23 33 45 38 38

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 38 52 44 27 16
Laveste værets virkning 9 35 27 1 1
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm