Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
17/02 kl 00 121 137 126 129
17/02 kl 01 111 125 114 122
17/02 kl 02 124 140 125 128
17/02 kl 03 140 156 144 150
17/02 kl 04 165 180 170 178
17/02 kl 05 198 214 202 207
17/02 kl 06 219 234 224 231
17/02 kl 07 230 246 236 242
17/02 kl 08 231 247 235 241
17/02 kl 09 216 229 223 228
17/02 kl 10 197 210 203 204
17/02 kl 11 171 186 174 177
17/02 kl 12 150 164 154 157
17/02 kl 13 140 153 144 143
17/02 kl 14 134 148 138 138
17/02 kl 15 143 159 147 151
17/02 kl 16 164 179 170 171
17/02 kl 17 188 203 193 193
17/02 kl 18 210 226 216 220
17/02 kl 19 225 240 232 237
17/02 kl 20 227 243 235 239
17/02 kl 21 221 237 229 234
17/02 kl 22 204 219 209 219
17/02 kl 23 177 193 183 193

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 235 247 227 211 228
Laveste vannstand 81 111 113 82 66
Avvik gult nivå -48 -36 -56 -72 -55
Avvik orange nivå -63 -51 -71 -87 -70
Avvik rødt nivå -80 -68 -88 -104 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm