Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 154 168 162 169
18/02 kl 01 133 148 141 149
18/02 kl 02 120 137 129 139
18/02 kl 03 121 138 129 141
18/02 kl 04 133 148 141 153
18/02 kl 05 154 169 161 172
18/02 kl 06 177 193 183 197
18/02 kl 07 197 213 203 218
18/02 kl 08 210 227 218 230
18/02 kl 09 213 227 218 230
18/02 kl 10 204 219 210 221
18/02 kl 11 187 203 192 201
18/02 kl 12 161 177 167 178
18/02 kl 13 139 157 146 154
18/02 kl 14 124 142 131 134
18/02 kl 15 113 132 120 127
18/02 kl 16 119 141 126 131
18/02 kl 17 133 153 141 144
18/02 kl 18 155 175 163 165
18/02 kl 19 179 201 186 189
18/02 kl 20 196 216 202 206
18/02 kl 21 206 225 214 215
18/02 kl 22 204 222 213 212
18/02 kl 23 188 206 198 199

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 235 247 227 211 228
Laveste vannstand 81 111 113 82 66
Avvik gult nivå -48 -36 -56 -72 -55
Avvik orange nivå -63 -51 -71 -87 -70
Avvik rødt nivå -80 -68 -88 -104 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm