Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 36 50 44 51
18/02 kl 01 33 48 41 49
18/02 kl 02 31 48 40 50
18/02 kl 03 31 48 39 51
18/02 kl 04 30 45 38 50
18/02 kl 05 31 46 38 49
18/02 kl 06 29 45 35 49
18/02 kl 07 28 44 34 49
18/02 kl 08 28 45 36 48
18/02 kl 09 28 42 33 45
18/02 kl 10 28 43 34 45
18/02 kl 11 29 45 34 43
18/02 kl 12 26 42 32 43
18/02 kl 13 26 44 33 41
18/02 kl 14 27 45 34 37
18/02 kl 15 24 43 31 38
18/02 kl 16 25 47 32 37
18/02 kl 17 24 44 32 35
18/02 kl 18 23 43 31 33
18/02 kl 19 23 45 30 33
18/02 kl 20 21 41 27 31
18/02 kl 21 22 41 30 31
18/02 kl 22 21 39 30 29
18/02 kl 23 17 35 27 28

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 38 52 44 27 16
Laveste værets virkning 9 35 27 1 1
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm