Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
19/02 kl 00 150 27 177 178
19/02 kl 01 127 27 154 154
19/02 kl 02 106 26 132 131
19/02 kl 03 92 25 117 116
19/02 kl 04 90 21 111 115
19/02 kl 05 99 23 122 122
19/02 kl 06 118 21 139 139
19/02 kl 07 144 17 161 166
19/02 kl 08 168 18 186 191
19/02 kl 09 184 16 200 206
19/02 kl 10 191 14 205 209
19/02 kl 11 185 14 199 202
19/02 kl 12 166 10 176 184
19/02 kl 13 142 9 151 156
19/02 kl 14 116 10 126 128
19/02 kl 15 94 6 100 107
19/02 kl 16 83 5 88 94
19/02 kl 17 84 5 89 94
19/02 kl 18 99 3 102 110
19/02 kl 19 123 3 126 134
19/02 kl 20 150 1 151 160
19/02 kl 21 173 1 174 186
19/02 kl 22 187 3 190 201
19/02 kl 23 188 2 190 202

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 229 236 218 205 211
Laveste vannstand 81 114 120 88 79
Avvik gult nivå -54 -47 -65 -78 -72
Avvik orange nivå -69 -62 -80 -93 -87
Avvik rødt nivå -86 -79 -97 -110 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm