Tid (NNT) Observert 16/02 00 15/02 12 15/02 00
19/02 kl 00 178 177 178 181
19/02 kl 01 154 154 153 157
19/02 kl 02 131 132 130 134
19/02 kl 03 116 117 116 119
19/02 kl 04 115 111 110 113
19/02 kl 05 122 122 120 122
19/02 kl 06 139 139 138 140
19/02 kl 07 166 161 160 160
19/02 kl 08 191 186 185 184
19/02 kl 09 206 200 199 199
19/02 kl 10 209 205 204 203
19/02 kl 11 202 199 199 198
19/02 kl 12 184 176 177 175
19/02 kl 13 156 151 152 149
19/02 kl 14 128 126 127 125
19/02 kl 15 107 100 101 99
19/02 kl 16 94 88 89 87
19/02 kl 17 94 89 91 88
19/02 kl 18 110 102 104 101
19/02 kl 19 134 126 127 127
19/02 kl 20 160 151 153 151
19/02 kl 21 186 174 175 173
19/02 kl 22 201 190 191 191
19/02 kl 23 202 190 190 188

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 16/02 00 229 236 218 205 211
Max. fra modell: 15/02 12 228 240 222 204 203
Max. fra modell: 15/02 00 230 237 222 203 179
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm