Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
19/02 kl 00 19 35 27 28
19/02 kl 01 17 33 27 27
19/02 kl 02 14 30 26 25
19/02 kl 03 14 28 25 24
19/02 kl 04 11 25 21 25
19/02 kl 05 12 26 23 23
19/02 kl 06 11 26 21 21
19/02 kl 07 8 23 17 22
19/02 kl 08 9 23 18 23
19/02 kl 09 7 20 16 22
19/02 kl 10 7 20 14 18
19/02 kl 11 6 21 14 17
19/02 kl 12 3 19 10 18
19/02 kl 13 4 18 9 14
19/02 kl 14 3 19 10 12
19/02 kl 15 0 16 6 13
19/02 kl 16 2 16 5 11
19/02 kl 17 -2 15 5 10
19/02 kl 18 -3 14 3 11
19/02 kl 19 -1 14 3 11
19/02 kl 20 -3 13 1 10
19/02 kl 21 -2 15 1 13
19/02 kl 22 -1 15 3 14
19/02 kl 23 -2 15 2 14

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 38 52 44 27 16
Laveste værets virkning 9 35 27 1 1
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm