Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
20/02 kl 00 177 1 178 192
20/02 kl 01 155 3 158 169
20/02 kl 02 129 2 131 142
20/02 kl 03 105 4 109 118
20/02 kl 04 88 4 92 101
20/02 kl 05 84 1 85 97
20/02 kl 06 94 4 98 108
20/02 kl 07 116 4 120 132
20/02 kl 08 145 3 148 159
20/02 kl 09 173 3 176 188
20/02 kl 10 193 5 198 210
20/02 kl 11 201 4 205 217
20/02 kl 12 193 2 195 207
20/02 kl 13 171 5 176 189
20/02 kl 14 142 4 146 163
20/02 kl 15 111 5 116 129
20/02 kl 16 85 6 91 102
20/02 kl 17 72 7 79 93
20/02 kl 18 74 8 82 98
20/02 kl 19 92 10 102 118
20/02 kl 20 120 13 133 147
20/02 kl 21 152 14 166 181
20/02 kl 22 179 13 192 211
20/02 kl 23 195 16 211 231

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 229 236 218 205 211
Laveste vannstand 81 114 120 88 79
Avvik gult nivå -54 -47 -65 -78 -72
Avvik orange nivå -69 -62 -80 -93 -87
Avvik rødt nivå -86 -79 -97 -110 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm