Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
20/02 kl 00 175 192 178 192
20/02 kl 01 154 170 158 169
20/02 kl 02 127 145 131 142
20/02 kl 03 103 120 109 118
20/02 kl 04 86 103 92 101
20/02 kl 05 79 99 85 97
20/02 kl 06 89 108 98 108
20/02 kl 07 112 132 120 132
20/02 kl 08 139 160 148 159
20/02 kl 09 169 187 176 188
20/02 kl 10 189 209 198 210
20/02 kl 11 195 218 205 217
20/02 kl 12 187 212 195 207
20/02 kl 13 166 189 176 189
20/02 kl 14 136 161 146 163
20/02 kl 15 103 133 116 129
20/02 kl 16 77 107 91 102
20/02 kl 17 66 95 79 93
20/02 kl 18 68 99 82 98
20/02 kl 19 84 119 102 118
20/02 kl 20 113 148 133 147
20/02 kl 21 144 183 166 181
20/02 kl 22 171 211 192 211
20/02 kl 23 191 228 211 231

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 235 247 227 211 228
Laveste vannstand 81 111 113 82 66
Avvik gult nivå -48 -36 -56 -72 -55
Avvik orange nivå -63 -51 -71 -87 -70
Avvik rødt nivå -80 -68 -88 -104 -87
Korreksjon av vannstandsdataene: -19 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -6 cm