Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
18/02 kl 00 23 33 27 0
18/02 kl 01 21 30 26 0
18/02 kl 02 19 29 24 0
18/02 kl 03 18 27 22 0
18/02 kl 04 16 27 19 0
18/02 kl 05 15 26 20 0
18/02 kl 06 13 24 18 0
18/02 kl 07 11 24 18 0
18/02 kl 08 10 23 18 0
18/02 kl 09 9 21 18 0
18/02 kl 10 8 20 18 0
18/02 kl 11 7 19 18 0
18/02 kl 12 6 19 18 0
18/02 kl 13 6 19 18 0
18/02 kl 14 5 19 17 0
18/02 kl 15 3 18 16 0
18/02 kl 16 1 18 15 0
18/02 kl 17 -1 17 13 0
18/02 kl 18 -2 17 12 0
18/02 kl 19 -3 16 10 0
18/02 kl 20 -4 15 9 0
18/02 kl 21 -5 15 7 0
18/02 kl 22 -6 14 6 0
18/02 kl 23 -8 13 5 0

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 37 49 33 11 31
Laveste vannstand 12 24 -8 -18 -17
Avvik gult nivå -137 -125 -141 -163 -143
Avvik orange nivå -155 -143 -159 -181 -161
Avvik rødt nivå -171 -159 -175 -197 -177
Korreksjon av vannstandsdataene: -29 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +14 cm